Verdere info is te bekomen bij :
Peter Van Hoof, voorzitter Vliegend Wiel vzw
August Van Putlei 122 - 2150 Borsbeek
0496/51 30 63
peter.van.hoof@telenet.be
www.stanockersclassic.be